Вести

> <
 • Граѓански буџет – Министерство за финансии на РМ
  Повеќе
 • Министерството за финансии го објави Граѓанскиот буџет
  Повеќе
 • Open Data #Infographic - 2 Case Studies
  Повеќе
 • Open Budget Data for What?
  Повеќе
 • How Does Civil Society Use Budget Information?
  Повеќе
 • How are the GIFT Principles on Public Participation in Fiscal Policy being incorporated in international fiscal openness instruments?
  Повеќе
 • Public participation Principles Guide
  Повеќе
 • Late to the game? Capital flows to the Western Balkans
  Повеќе

Настани

> <
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Повеќе
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Повеќе
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Повеќе
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Повеќе
 • Колку е унапредено нивото на транспарентност во работењето на јавните институции во изминатите 10 години?
  Повеќе
 • Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки
  Повеќе

Публикации

> <
 • Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор
  Повеќе
 • Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година
  Повеќе
 • Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ
  Повеќе
 • Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?
  Повеќе
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Повеќе
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Повеќе