Вести

> <
 • The COVID-19 crisis in North Macedonia
  Повеќе
 • Кај кои фирми легнале парите од државна помош за исплата на плати од 14.500 денари?
  Повеќе
 • Project appraisal document on a proposed International Bank for Reconstruction and Development loan in the amount of EUR 90.00 million
  Повеќе
 • Преглед на јавните расходи во Република Македонија - Фискална политика за раст
  Повеќе
 • Спасовски: Третиот пакет економски мерки е за нова развојна македонска економија, за директна поддршка на граѓаните и на стопанството, за поттикнување на приватната и јавната потрошувачка на основите на солидарноста и социјалната сигурност
  Повеќе
 • Донесен ребалансот на Буџетот 2020: Обезбедени средства за мерките за ревитализација на економијата
  Повеќе
 • Western Balkans Regular Economic Report: Spring 2020
  Повеќе
 • International Debt Statistics 2020
  Повеќе

Настани

> <
 • Учество во емисијата КОД, за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата
  Повеќе
 • Информација за медиуми – 18.05.2020
  Повеќе
 • На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа
  Повеќе
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Повеќе
 • Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство
  Повеќе
 • Лекови за луѓето, не за профит!
  Повеќе
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Повеќе
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Повеќе

Публикации

> <
 • Анализа на нивото на Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година
  Повеќе
 • Во изминатите години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка
  Повеќе
 • Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година
  Повеќе
 • Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи
  Повеќе
 • Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?
  Повеќе